Barza albă din România


doglottelectr

tartososylopProtecţia berzei albe

 

Legislaţia în vigoare

 

În sprijinul ocrotirii berzelor vin convenţiile internaţionale la care a aderat şi România. Asemenea convenţii sunt de exemplu cele încheiate la Berna şi la Bonn. În ţara noastră barza albă este ocrotită prin următoarele legi: Legea Nr. 13/1993, Legea nr. 137/1995, Legea nr. 103/1996, Legea 13/1998. Omorârea păsărilor şi a puilor precum şi distrugerea ouălor şi a cuiburilor se pedepseşte conform legii cu o amendă de 1 000 000 de lei.

Principalii factorii care periclitează populaţia de berze albe

1. Reducerea şi dispariţia habitatelor de hrănire

Viitorul berzelor şi supravieţuirea lor pe termen lung în România depinde în mare măsură de protejarea zonelor umede  (pajişti, fânaţe, zone inundate). Este important ca aceste zone care reprezintă un mediu de viaţă şi pentru multe alte specii ocrotite, să fie protejate.

2 . Distrugerea cuiburilor

Deşi prin lege atât barza cât şi cuibul acesteia sunt protejate, în unele cazuri cuiburile sunt aruncate de pe case sau stâlpii electrici. În alte cazuri, prin dărâmarea unor clădiri se distruge şi cuibul.

Ghid pentru confecţionarea şi montarea suporturilor pentru cuiburi de berze aflate pe clădiri

3. Electrocutarea

Cuiburile aflate direct pe firele electrice, respectiv păsările, pot scurtcircuita reţeaua.

Scurtcircuitul provocat de berze cauzează moartea păsării, iar uneori din cauza scânteiilor, cuibul poate lua foc, provocând moartea întregii ponte. Dintr-o analiză făcută pe 4000 de berze moarte din toată Europa, a reieşit faptul că aproximativ 70% au murit în urma electrocutării. Electrocutarea se produce şi în timpul migraţiei, mai ales pe stâlpii de medie şi înaltă tensiune.

Prin folosirea suporturilor speciale, care se montează pe stâlpii de beton, se poate evita contactul direct dintre reţea, cuib şi barză şi se pot previni situaţiile de scurtcircuitare a reţelelor electrice. În urma colaborării organizaţiilor de protecţia păsărilor cu compania naţională de distribuţie a curentului electric, în România s-au montat peste 1000 de asemenea suporturi în ultimii opt ani.

Ghid pentru confecţionarea şi montarea suporturilor pentru cuiburi de berze aflate pe stâlpi de beton

În actele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei din 1999  (Monitorul Oficial al României, 19 oct. 1999) se menţionează: „constituie contravenţie […] exploatarea unor instalaţii care nu respectă condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător". În conformitate cu această reglementare, pe lângă montarea suporturilor pentru cuiburi va fi necesară în viitor şi montarea unor dispozitive simple care să împiedice aterizarea berzelor pe acele tipuri de stâlpi de medie tensiune care produc cele mai multe electrocutări.

4. Pericolele din zonele de iernare

Berzele noastre se hrănesc în Africa preponderent cu insecte. De aceea, utilizarea insecticidelor pe suprafeţe întinse în zonele de iernare reprezintă un mare pericol pentru specie. Substanţele toxice se acumulează în corpul berzelor determinând în timp relativ scurt moartea acestora. De asemenea, păsările sunt afectate negativ şi de anii de secetă, în care se reduc simţitor resursele de hrană din zonele de iernare.

Se apreciază că 3-5%  din populaţia de berze cade pradă omului pe ruta de migraţie. De aceea, implementarea convenţiilor internaţionale în vederea protejării speciei este imperios necesară.

 

 
Kósa Ferenc